Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

blackfantasies
6466 2c0d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustaperson justaperson
blackfantasies
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPicki91 Picki91
blackfantasies
5722 5766 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazachlystujsie zachlystujsie
blackfantasies
4062 d079 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou vialte lte

October 02 2018

blackfantasies

September 30 2018

blackfantasies
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
blackfantasies
3064 3d4b

August 03 2018

blackfantasies
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianatory natory
blackfantasies
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead vianatory natory
blackfantasies

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 26 2018

7957 71b3
blackfantasies
całe to lato ją dobijało. dzień w dzień mierzyła się ze swoimi wspomnieniami dawnych wakacyjnych dni, gdzie ludzie, bez większych starań, jakoś na siebie trafiali. patrzyła jak dawni znajomi, w pogoni za pieniędzmi, nie bardzo wciąż umiejąc w dorosłość, harują jak woły, by nawzajem sobie udowadniać, że oto coś znaczą w oczach innych. z jej perspektywy, zatracali jakiekolwiek znaczenie. i tak wypełniała sobie czas symbolicznymi spacerami do drogerii, wybierając zawsze mniej zatłoczone uliczki, by uniknąć analizowania po raz kolejny, że w modnym koczku samuraja, w który czesały się mijające ją dziewczyny, wyglądałaby co najwyżej jak zawodnik sumo, no okej, zawodnik sumo na poziomie amatorskim.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viapozakontrola pozakontrola
blackfantasies
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Na wzruszenie kobiet mężczyzna nie powinien odpowiadać wzruszeniem ramion.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blackfantasies
Ależ oczywiście, że jestem nierozsądna. Tylko chodzi o to, że wolę być szalona i szczęśliwa niż rozsądna i smutna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blackfantasies
Wcale nie potrzebujesz więzienia, by utknąć. To również może stać się w Twojej głowie, gdy toczysz bitwę ze swoimi myślami.
— Damian Makary
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blackfantasies
Nie pozwól nigdy żeby świat wyprał Ci duszę. Dusza nie jest wcale poplamiona. Ma zapisaną w sobie Twoją historię. I nigdy nie pozwól jej z siebie zmyć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blackfantasies
Naprawisz się. Wydobrzejesz. Rany się zasklepią, może zostaną blizny, ale właśnie po to, żeby przypominać Ci, że przetrwałaś, że było cholernie ciężko, ale dałaś radę. Wszystko, co złe kiedyś się kończy. Wtedy przychodzi nowe, dobre i rozsiada się w Twojej głowie. Nie wiem kiedy, ale wiem, że warto na to zaczekać.
— dobrze jest. nie rycz.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
blackfantasies
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni,
które nigdy nie wracają.
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaMsChocolate MsChocolate
blackfantasies
nie wiem od ilu motyli w brzuchu zaczyna się miłość, ile uśmiechów to szczęście. nie wiem ile deszczy na skórze to podniecenie, ani dlaczego optymiści szklankę widzą zawsze do połowy pełną... ale wiem, że najlepsze wspomnienia to te, które mam z Nim...
— @milionrazy
Reposted fromannestesia annestesia viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl