Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

blackfantasies
Boże użycz mi pogody ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło.
— Stephen King - Miasteczko Salem
Reposted fromreycio reycio viaponurykosiarz ponurykosiarz
blackfantasies
Maybe working on the little things as dutifully and honestly as we can is how we stay sane when the world is falling apart.
— H. Murakami
blackfantasies
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaseleneskin seleneskin
blackfantasies
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaseleneskin seleneskin
blackfantasies
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaseleneskin seleneskin

March 23 2019

blackfantasies
Czego mógłbym Ci dzisiaj życzyć? Chyba tylko tego wszystkiego czego Ci tak naprawdę brakuje. A o czym wiesz tylko Ty.  A może zaczęłaś już rozmawiać z bliskimi na ten temat? W każdym razie, życzę Ci uzupełnienia wszystkich braków. By poczuć się całością.
Reposted fromPoranny Poranny
blackfantasies
Gdy ktoś mi mówi o "elitach" - wiem, że mam przed sobą kretyna.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viabezwladnie bezwladnie

February 20 2019

blackfantasies
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 09 2019

blackfantasies
Już nie porusza mojego serca to, co o mnie mówisz. Nie rozszerza moich źrenic, tak jak kiedyś. Słyszałam na swój temat już chyba wszystko, co możliwe. Prawdę i nieprawdę. Piękne słowa i te zbrukane błotem nienawiści. Wiem, że dla niektórych ludzi będę zawsze wyjątkowo niedoskonała, a dla innych - bez względu na wszystko - doskonale wyjątkowa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
blackfantasies
5385 b105 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
blackfantasies
blackfantasies
blackfantasies
Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym bardziej od losu, musisz je budować sam, powinieneś być silny, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi..
— 16:11
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
blackfantasies
Słowa to jeszcze nie czyny
— Zbrodnia i kara
Reposted fromdziaba dziaba viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl